Mé know-how

 • Zkušenost a výsledky ve firmách, které jsou lídry ve svém oboru
 • Komplexní znalosti – od návrhu strategie marketingu až po jeho každodenní exekuci ve firmě
 • Multioborová marketingová zkušenost – strojírenství, textilní průmysl, hutnictví, potravinářství, plastikářství a jiné
 • Tuzemsko i export – praxe ve firmách zaměřených na různorodé trhy
 • Marketing značkových i neznačkových produktů
 • Oboustranná znalost marketingu – zodpovědnost za marketing větší výrobně obchodní společnosti, praxe v marketingové agentuře

Jak pracuji

 • 1. Zajímá mě cíl, kterého se má dosáhnout, až pak úkol, který se má provést
 • 2. Hledám řešení, jak daného cíle dosáhnout s nejmenšími prostředky
 • 3. Volím řešení účinná, ne pouze laciná
 • 4. Preferuji řešení se snadno měřitelným výsledkem
 • 5. Spolupracuji s prověřenými odborníky
 • 6. Pohotově realizuji zakázky i pro vzdálené zákazníky
 • 7. Můj zákazník je můj partner
Více informací